Certyfikaty Microsoft Azure – Fundamentals

Branża IT rozwija się niezwykle dynamicznie. Co roku powstają setki tysięcy nowych stanowisk na całym świecie. W miarę cyfryzacji korporacji, a także średnich i małych firm, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT ukierunkowanych w konkretnej gałęzi branży. Bardzo cenionym sposobem na wykazanie swojej wiedzy nie jest już tytuł po zakończonych studiach wyższych, a certyfikaty renomowanych firm. Certyfikaty Microsoft od wielu lat cieszą się renomą na całym świecie. Wraz z wprowadzenie produktu jakim jest Azure oraz jego rozwojowi, Microsoft wprowadził ścieżki certyfikacyjne oznaczone symbolem 900. Ścieżka 900 odpowiada za certyfikaty Microsoft Azure Fundamentals czyli podstawową wiedzę o chmurze publicznej oraz Azure.

certyfikaty microsoft azure - fundamentals

Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) 

Jest to pierwszy certyfikat z rodziny Fundamentals. Tak naprawdę doświadczeni specjaliści mogą go spokojnie ominąć, ponieważ nie jest on obowiązkowy. Jest to idealny początek przygody zarówno z certyfikatami, jak i z Microsoft Azure. Jakie umiejętności zdobędziemy dzięki temu certyfikatowi?

 • Podstawowe koncepcje chmurowe – musimy potrafić opisać zalety oraz uwagi dotyczące korzystania z usług chmurowych. Znać różnice pomiędzy IAAS, PAAS, SAAS. Będziemy znać różnicę pomiędzy chmurą publiczną, prywatną oraz hybrydową. 
 • Podstawowe usługi Microsoft Azure – certyfikat poświadczy, że umiemy opisywać podstawowe komponenty architektury Azure, takie jak: regiony, strefy dostępności. Aby uzyskać certyfikat musimy umieć opisywać oraz wykorzystywać niektóre z podstawowych produktów Azure, takie jak choćby wirtualne maszyny lub dostępne bazy danych. Potrzebne będzie również niektórych dostępnych rozwiązań takich jak IOT lub Big Data. 
 • Bezpieczeństwo, prywatność, zgodność – certyfikat AZ-900 potwierdzi umiejętność zabezpieczanie łączności sieci na platformie Azure. Będziemy posiadać potwierdzoną wiedzę podstaw usługi Azure Identity. Dodatkowo musimy wiedzieć narzędzia bezpieczeństwa oraz funkcje znajdziemy na platformie Microsoftu, a także znać metody zarządzania tą platformą. Ważnym będzie również znajomość standardów prywatności, zgodności i ochrony danych.  
 • Ceny Azure, SLA, cykl życia – certyfikat będzie poświadczał, że osoba go dzierżąca umie wycenić usługi platformy Azure, potrafi wyliczyć jakie będzie SLA danego rozwiązania oraz czym oczywiście samo SLA jest. Dodatkowo będzie to świadczenie o wiedzy o cyklu życia.  

Koszt certyfikatu Microsoft Azure Fundamentals to 69$ czyli około 275 złotych. Wszystkie niezbędne informacje możemy znaleźć na oficjalnej stronie Microsoftu.

Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) 

Drugi certyfikat z serii Fundamentals. Jest certyfikat kierunkowy do którego mogą podejść zarówno osoby techniczne jak i nietechniczne. Certyfikat ten jest okazją do wykazania się wiedzą o sztucznej inteligencji i Machine Learning. Zdanie egzaminu AI-900 poświadczy o wiedzy z zakresu: 

 • Sztuczna inteligencja i jej obciążenia – aby uzyskać certyfikat musimy posiadać podstawową wiedzę o sztucznej inteligencji. Między innymi identyfikowanie, prognozowanie obciążeń AI, a także znajomości zagrożeń i bezpieczeństwa związanego ze sztuczną inteligencją.  
 • Podstawowe zasady uczenia maszynowego – certyfikat poświadcza, że posiadamy podstawową wiedzę o Machine Learning. Gwarantujemy znajomość podstawowych typów oraz koncepcji nauczania maszynowego. Dodatkowo osoba posługująca się tym certyfikatem identyfikuje podstawowe zadania ML, a także opisuje możliwości uczenia bez kodu przy pomocy Azure Machine Learning. 
 • Wizja komputerowa na platformie Azure – posiadając certyfikat Azure AI potwierdzamy wiedzę czym jest wizja komputerowa, umiejętność identyfikowania typów rozwiązań wizyjnych oraz znajomość narzędzie i usług platformy Azure. 
 • Przetwarzanie języka naturalnego – oświadczamy, że potrafimy identyfikować narzędzia oraz usługi dostępne na platformie Microsoftu, a także posiadamy podstawową wiedzę o przetwarzaniu języka naturalnego.  
 • Funkcje konwersji AI na platformie Azure – osoba posiadająca ten certyfikat potrafi zidentyfikować typowe przypadki użycia konwersji SI oraz zna usługi związane z tą technologią dostępne na platformie Azure.  

Koszt certyfikatu Microsoft Azure AI Fundamentals to 69$ czyli około 275zł. Wszystkie niezbędne informacje możemy znaleźć na oficjalnej stronie Microsoftu.

Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) 

Trzeci i jak na razie ostatni certyfikat z serii Fundamentals. Jest on przeznaczony dla administratorów baz danych oraz inżynierów danych. Zaleca się aby osoba podchodząca do kursu posiadała już podstawową wiedzę w temacie koncepcji danych oraz sposobie ich wdrażania. Dodatkowo kandydat powinien znać pojęcia relacyjnych i nierelacyjnych baz danych. Jest to idealny ale nieobowiązkowy program do przygotowania się do wyższych certyfikacji takich jak Azure Database Administrator Associate oraz Azure Data Engineer Associate. Jakie umiejętności potwierdzimy dzięki temu certyfikatowi?  

 • Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych – podstawowe obciążenia danych oraz podstawowe pojęcia analizy danych 
 • Praca z nierelacyjnymi bazami danych na platformie Azure – znajomość podstawowych pojęć nierelacyjnych baz danych, ofertę Microsoft Azure przy wykorzystaniu nierelacyjnych baz danych, podstawowe zadania zarządzania nierelacyjnymi bazami danych 
 • Praca z relacyjnymi bazami danych na platformie Azure – znajomość podstawowych pojęć relacyjnych baz danych, ofertę Microsoft Azure przy wykorzystaniu relacyjnych baz danych, podstawowe zadania zarządzania relacyjnymi bazami danych 
 • Znajomość analitycznych obciążeń na platformie Azure  – podstawowe pojęcia analitycznych obciążeń baz danych, znajomość elementów nowoczesnych hurtowni danych, przetwarzanie danych na platformie Azure, wizualizacja danych przy pomocy Microsoft Power BI 

Koszt certyfikatu Microsoft Azure Data Fundamentals to 69$ czyli około 275zł. Wszystkie niezbędne informacje możemy znaleźć na oficjalnej stronie Microsoftu.

Czy warto certyfikować się w kierunku chmury publicznej? Moim zdaniem tak. Jest to obszar IT, który będzie się rozwijał przez kolejne lata, a ilość specjalistów potrzebnych do pracy będzie stale rosnąć. Bardzo ważnym czynnikiem, który może ukierunkowywać specjalistów IT w tą dziedzinę są zarobki, które już od samych podstaw przebijają wiele innych gałęzi. Dodatkową zachętą może być niska cena certyfikatów. Microsoft oferuje ogromną ilość dokumentacji technicznej oraz szkoleń, które są całkowicie darmowe, a koszt 275zł egzaminu nie wydaje się wygórowany.  

Wpisy o chmurze publicznej

Chmura obliczeniowa – jak to ugryźć?
Microsoft Azure – najważniejsze usługi
Certyfikaty Microsoft Azure – Fundamentals
Certyfikaty Microsoft Azure – Associate – w przygotowaniu
Certyfikaty Microsoft Azure – Expert – w przygotowaniu

Dodaj komentarz